Căn cứ Kế hoạch số 493/KH-GDĐT-MN ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch triển khai chuyên đề: “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020.
Nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non có thêm cơ hội trao đổi học tập kinh nghiệm về nội dung xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đoàn cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán học tập kinh nghiệm ở các trường Mầm non tại Thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa.

      Thành phần tham dự:

Về phía Sở Giáo Dục và Đào tạo:

Bà Trương Thị Việt Liên – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non

  Bà Lý Thị Sương – chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non

  Bà Đinh Thị Ngọc Thảo – chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non.

Về phía quận/huyện:

Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách bậc học Mầm non phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

Ban giám hiệu, giáo viên trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Ban giám hiệu trường Mầm non tư thục

Ban chất lượng giáo dục Mầm non Thành phố.

Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc