Sáng ngày 26 tháng 04 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Phường 13 Quận 10 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm có:

   Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh:

  1. Bà Nguyễn Thị Gái – Phó Chủ tịch công đoàn Giáo dục Thành phố;
  2. Bà Trương Thị Việt Liên – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
  3. Bà Mai Yến Hằng – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
  4. Cùng với các thành viên trong đoàn kiểm tra theo Quyết định.

   Về phía Quận 10:

  1. Bà Trần Thị Thanh Thủy – Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo;
  2. Ông Nguyễn Huy Thông – Chủ tịch Công đoàn Ngành;
  3. Ông Nguyễn Thanh Nam – Phó bí thư Đảng ủy Phường 13;
  4. Bà Trần Thị Kim Quyên – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng;
  5. Bà Nguyễn Ngọc Thảo – Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh;

Cùng các chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10 phụ trách công tác Tài chính kế hoạch, Tổ chức cán bộ, chuyên môn Mầm non, y tế trường học. Ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn, Bí thư chi đoàn, kế toán trường Mầm non Phường 13 quận 10.

Một số hình ảnh của buổi làm việc:                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc