Trang thông tin điện tử giới thiệu về các trường Trung học triển khai thực hiện mô hình tiên tiến hiện đại theo Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của UBND thành phố Hồ Chí Minh

  

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

  1. THPT LÊ QUÝ ĐÔN

  2. THPT NGUYỄN HIỀN

  3. THPT NGUYỄN DU

 

 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

  1. THCS TRẦN QUỐC TOẢN – QUẬN 2

  2. THCS LÊ QUÝ ĐÔN – QUẬN 3

  3. THCS LÝ THÁNH TÔNG – QUẬN 8

  4. THCS NGUYỄN CHÍ THANH – QUẬN 12

  5. THCS PHAN VĂN TRỊ- QUẬN GÒ VẤP

  6. THCS NGUYỄN AN KHƯƠNG – HUYỆN HÓC MÔN

  7. THCS THỊ TRẤN 2 – HUYỆN CỦ CHI


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc