Sáng ngày 30 tháng 05 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Rạng Đông Quận 11 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

 Thành phần đoàn kiểm tra gồm có:

   Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh:

 1. Bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Chủ tịch hội đồng;
 2. Bà Trương Thị Việt Liên – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non – Phó Chủ tịch hội đồng
 3. Bà Nguyễn Thị Gái – Phó Chủ tịch công đoàn Giáo dục Thành phố;
 4. Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
 5. Bà Mai Yến Hằng – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
 6. Ông Mai Phương Liên – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính;
 7. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến – Phó Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ;
 8. Cùng với các thành viên trong đoàn kiểm tra theo Quyết định.

   Về phía Quận 6:

 1. Ông Lưu Hồng Uyên – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
 2. Bà Ngô Bích Hồng – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
 3. Bà Phạm Thị Xuân Phương –  Phó Chủ tịch UBND Phường 11;
 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Hiệu trưởng;
 5. Bà Phạm Thị Kim Anh – Trưởng Ban đại diện Cha mẹ học sinh;

Cùng các chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6  phụ trách công tác Tài chính kế hoạch, Tổ chức cán bộ, chuyên môn Mầm non, y tế trường học. Ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn, Bí thư chi đoàn, kế toán trường Mầm non Rạng Đông 11 Quận 6.

Một số hình ảnh của buổi làm việc:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc