Thư mời tham dự buổi Ký kết hợp tác công nhận chuẩn đầu ra ACT (Mỹ) cho chương trình thuộc Đề án "Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam" (có điều chỉnh về thời gian) – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc