(KHẨN)-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận/Huyện – Về triển khai Góp ý nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc kết nối liên thông từ Sở Giáo dục và Đào tạo đến 24 Phòng Giáo dục và Đào tạo – TTTT&CTGD

Liên kết bài viết gốc