Sáng ngày 18 tháng 7 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Phú Hòa quận Tân Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm có:

   Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh:

 1. Bà Trương Thị Việt Liên – Trưởng phòng GDMN, Phó Chủ tịch hội đồng;
 2. Bà Nguyễn Thị Gái – Phó Chủ Tịch công đoàn Giáo dục Thành phố;
 3. Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
 4. Bà Mai Yến Hằng – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

   Cùng với các thành viên trong đoàn kiểm tra theo Quyết định.

   Về phía quận Tân Bình:

 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Tiến – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận;
 2. Bà Phạm Thị Thành – Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quận;
 3. Bùi Chí Đễ – Trưởng phòng Kế hoạch tài chính;
 4. Phan Văn Quang – Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;
 5. Tô Thị Ngọc Minh – Phó Trưởng phòng Nội vụ;
 6. Ông Lê Đức Nghĩa – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 10;
 7. Bà Phạm Thị Loan – Trưởng Ban đại diện Cha mẹ học sinh;
 8. Phạm Thị Cẩm Hoa – Hiệu trưởng trường mầm non Phú Hòa;

Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư chi đoàn, kế toán trường Mầm non Phú Hòa quận Tân Bình.

Một số hình ảnh của buổi làm việc:                              

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc