Cập nhật: 14:40, 1/8/2017 Lượt đọc: 79

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn “Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 28/2016TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán”, Sở Giáo dục và Đào tạo tồ chức tiết thực hành đón lớp tập huấn “Hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN theo TT 28/2016/TT-BGDĐT cho CBQL, GVMN cốt cán” tại trường Mầm non Măng non 1 Quận 10 với các nội dung như sau:
Tham quan môi trường, cơ sở vật chất và dự các hoạt động

Thành phần tham dự:

 • Về  phía Bộ Giáo dục và Đào tạo
 1. Ông Nguyễn Bá Minh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non;
 2. Bà Hoàng Thị Dinh – Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Mầm non;
 3. Nguyễn Thị Thu Hằng – Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Mầm non;
 4. Bà Nguyễn Minh Huyền – Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Mầm non;
 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Chuyên viên chính Vụ Giáo dục Mầm non.
 • Về  phía Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh:
 1. Bà Trương Thị Việt Liên – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
 2. Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
 3. Bà Mai Yến Hằng – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
 4. Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non;
 5. Lãnh đạo – chuyên viên phụ trách bậc học Mầm non Quận 10;
 6. Ban Giám hiệu trường Măng non 1 Quận 10.
 • Về  phía đại biểu các tỉnh thành phía Nam:
 1. Lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non của Sở Giáo dục và Đào tạo
 2. Lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo;
 3. Ban giám hiệu, giáo viên của các trường.

Mt s hình nh hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc