Ngày 01 tháng 8 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Cát Lái Quận 2 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

 1. Bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – chủ tịch hội đồng;
 2. Bà Trương Thị Việt Liên -Trưởng phòng Giáo dục Mầm non – Phó chủ tịch hội đồng;
 3. Bà Nguyễn Thị Gái – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Thành phố;
 4. Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

   Cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra theo Quyết định.

   Về phía Quận 2:

 1. Ông Lê Xuân Viên – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận;
 2. Ông Nguyễn Nghĩa Hiệp – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận;.
 3. Ông Nguyễn Duy Quỳnh – Phó trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy Quận;
 4. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nghĩa – Thành viên UBMTTQ Quận;
 5. Ông Lê Long Hồng – Phó Chủ tịch UBND phường Cát Lái;
 6. Nguyễn Phúc Huy Tùng – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;
 7.  Bà Kiều Mỹ Chi – Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;
 8. Ông Trần Trung Dũng – Trưởng ban đại diện Cha mẹ học sinh;
 9. Bà Đỗ Thị Kiêm – Hiệu Trưởng trường Mầm non Cát Lái;

Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư chi đoàn, kế toán trường Mầm non Cát Lái Quận 2.

Một số hình ảnh của buổi làm việc:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc