Sáng ngày 04 tháng 8 năm 2017, tại Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2017.

Về tham dự Hội nghị sơ kết

– Về phía Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

+ Đồng chí Trần Thị Thu Loan – Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Ủy ban kiểm tra Thành ủy.

+ Đồng chí Phạm Thanh Sơn – Phó Trưởng phòng Khoa Giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy

– Về phía Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Đồng chí Lê Hồng Sơn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Đồng chí Nguyễn Huỳnh Long – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sở.

+ Về dự Hội nghị sơ kết còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; Cấp ủy 29 cơ sở trực thuộc Đảng ủy Sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 02 Hội nghị Thành ủy lần thứ 8 Khóa X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Khóa VI; đảm bảo sự đồng bộ trong toàn Ngành và đạt được kết quả tốt.

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Long – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 

thay mặt Đảng bộ báo cáo Sơ kết thực hiện công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2017.

Quang cảnh đại biểu tham dự Hội nghị

Quang cảnh đại biểu tham dự Hội nghị

Quang cảnh đại biểu tham dự Hội nghị

Đại biểu phát biểu góp ý dự thảo

Đại biểu phát biểu góp ý dự thảo

Đại biểu phát biểu góp ý dự thảo

        Trên cơ sở kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 và yêu cầu nhiệm vụ mới, Hội nghị đã thống nhất và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 như sau:

      1. Tiếp tục thực hiện các đề án, kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 46-CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

       2. Tập trung công tác tuyển sinh các bậc học; tổng kết năm học 2016 – 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. Đảm bảo giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tăng cường bồi dưỡng đổi mới phương pháp giáo dục; tiếp tục xây dựng nhà trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; ký kết với các tổ chức quốc tế về đào tạo nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên và bồi dưỡng trình độ cho giảng viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học; thực hiện có hiệu quả các Đề án, chuyên đề, chương trình đã đề ra. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bố trí cán bộ, giáo viên theo quy định. Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên đề trong toàn Ngành, đặc biệt các cơ sở giáo dục ngoài công lập, giải quyết kịp thời các khiếu nại tố cáo, tăng cường quản lý nhà nước của Ngành. Xây dựng kế hoạch hoạt động hè bổ ích và an toàn cho học sinh, sinh viên; bồi dưỡng cán bộ và giáo viên.

       3. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là người đứng đầu cấp ủy và đơn vị. Tiếp tục thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên, nhất là các vấn đề thời sự hiện nay; nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Đề án 02-ĐA/TU của Thành ủy; tập trung triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực, phẩm chất, gắn bó, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc phục vụ Nhân dân.

        4. Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền, cũng cố Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tăng cường công tác dự báo tình hình, nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng, sớm phát hiện các sự việc phát sinh, kịp thời xử lý các điểm “nóng”, các vấn đề phức tạp. Chỉ đạo các cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng, chú trọng xây dựng lực lượng nồng cốt chính trị tại cơ sở; tập trung đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017.

       5. Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Đảng bộ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

        6. Tổ chức đánh giá phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2017. Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017.

        7. Lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Giáo dục Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đạt kết quả tốt. Tiếp tục triển khai và thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh công tác đoàn thể, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên.

 


Tác giả: VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc