Cập nhật: 14:12, 7/8/2017 Lượt đọc: 169

Ngày 04 tháng 8 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường mầm non Họa Mi 3, mầm non Vàng Anh Quận 5 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe các Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm có:

   Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh:

 1. Bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
 2. Bà Trương Thị Việt Liên – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;  
 3. Ông Nguyễn Mỹ Phi Phụng – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Thành phố;
 4. Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
 5. Bà Mai Yến Hằng – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

   Cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra theo Quyết định.

   Về phía Quận 5:

 1. Ông Lê Thanh Hải – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
 2. Ông Trần Minh Sang – Trưởng phòng Kế hoạch tài chính;
 3. Ông Nguyễn Quốc Việt – Phó giám đốc Trung tâm y tế dự phòng;
 4. Bà Lỡ Thị Kim Loan – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
 5. Ông Phan Ngọc Phát – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 3;
 6. Bà Bùi Thị Bích Hồng – Bí thư Đảng ủy Phường 2;
 7. Ông Phạm Nguyễn Hải Âu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 2;
 8. Ông Cao Thanh Sơn – Phó Chủ tịch Hội dồng nhân dân Phường 2;
 9. Ông Lê văn Đức – Chủ tịch Hội khuyến học Phường 2;
 10. Ông Lâm Quốc Quân – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Phường 2;
 11. Ông Trần Kiến Vinh – Trưởng ban Đại diện CMHS trường MN Vàng Anh;
 12. Bà Đoàn Hải Đăng – Trưởng ban Đại diện CMHS trường MN Họa Mi 3
 13. Bà Nguyễn Bích Thủy – Hiệu trưởng trường Mầm non Họa Mi 3;
 14. Bà Nguyễn Thị Hương – Hiệu trưởng trường Mầm non Vàng Anh;
 15. Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Bí thư chi đoàn, kế toán trường mầm non Họa Mi 3 và mầm non Vàng Anh Quận 5.

Một số hình ảnh của buổi làm việc:                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc