Về bồi dưỡng chuyên đề “Khởi tạo Doanh nghiệp” (Kính gửi Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Sở; Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp có đào tạo ngành Sư phạm trình độ trung cấp) – Phòng GDCN & ĐH

Liên kết bài viết gốc