Cập nhật: 14:28, 26/9/2017 Lượt đọc: 55

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2017, ngày 20 và 21 tháng 9 năm 2017, phòng Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo đã đón đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra tổng kết 3 năm thực hiện cho trẻ mầm non làm quen ngoại ngữ, kiểm tra giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg và công tác quản lý cơ sở GDMN ngoài công lập tại trường Mầm non 19/5 Thành phố, Mầm non Thành phố, Măng non 1 Quận 10, Họa Mi 3 Quận 5, mầm non Họa Mi, mầm non Hoa Đào quận Thủ Đức.

 • Thành phần tham dự:
 • Về  phía Bộ Giáo dục và Đào tạo
 1. Ông Nguyễn Bá Minh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non;
 2. Bà Nguyễn Thị Hiếu – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non;
 3. Ông Tô Thành Trung – Phó Giám đốc dự án Ngoại ngữ 2020;
 4. Cùng các chuyên viên chính Vụ Giáo dục Mầm non;
 • Về  phía Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh:
 1. Bà Bủi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
 2. Bà Trương Thị Việt Liên – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
 3. Cùng các lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non; phòng Kế hoạch tài chính; Phòng tổ chức cán bộ.
 • Về phía Thành phố Hồ Chí Minh

  Lãnh đạo, chuyên viên các ban ngành: Ủy ban nhân dân TP; Sở Kế hoạch tài chính, Hội liên hiệp phụ nữ TP; ban Chính sách Liên đoàn lao động TP;  ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất; Sở Kế hoạch và đầu tư.

 • Về  phía quận/ huyện:
 1. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức;
 2. Lãnh đạo, chuyên viên phòng Giáo dc và Đào tạo quận Thủ Đức, Quận 5, Quận 10;
 3. Ban giám hiu, giáo viên ca các trường Mầm non 19/5 Thành phố, mầm non Thành phố, Măng non 1 Quận 10, mầm non Họa Mi 3 Quận 5, mầm non Hoa Mai, mầm non Hoa Đào quận Thủ Đức.

Một số hình nh của các buổi làm việc

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc