Thực
hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, ngày 29 tháng 9 năm 2017, Sở Giáo
dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài
đợt 43 và triển khai Quyết định thành lập 10 đoàn đánh giá ngoài cơ sở
giáo dục phổ thông gồm các trường:

 

TT

TÊN TRƯỜNG

1

Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3

2

Tiểu học Long Bình, Quận 9

3

Tiểu học Phú Thọ Hòa, quận Tân Bình

4

Tiểu học Trần Văn Ơn, quận Tân Bình

5

Trường Tiểu học Ngọc Hồi, quận Tân Bình

6

Tiểu học Trần Thị Ngọc Hân, huyện Nhà Bè

7

Trung học cơ sở Lê Lợi, Quận 3

8

Trung học cơ sở Long Bình, Quận 9

9

Trung học cơ sở Bình Tân, quận Bình Tân

10

Trung học cơ sở Lê Tấn Bê, quận Bình Tân

 

Dưới đây là một số hình ảnh buổi tập huấn:

 

 
 


Tác giả: Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Liên kết bài viết gốc