Thực hiện văn bản số 199-HD/ĐU ngày 25/5/2017 của Đảng ủy cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch hướng dẫn các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020;
Thực hiện văn bản số 204-HD/ĐU ngày 04/7/2017 của Đảng ủy cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn biên tập Văn kiện Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.
Sáng ngày 13/10/2017, Chi bộ Phòng Giáo dục Mầm non đã tiến hành tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2017 – 2020 nhằm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đại hội Đảng viên Chi bộ Phòng Giáo dục Mầm non được đón tiếp sự hiện diện của các đồng chí đại diện cấp ủy Đảng bộ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo. Cùng các đồng chí đại diện chi bộ các phòng ban của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và bầu ra cấp ủy mới của Chi bộ.

Một số hình ảnh trong đại hội:

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc