Đề nghị lãnh đạo các đơn vị xem kỹ danh sách và thông báo đến các tập thể và cá nhân được nhận khen thưởng đến tham dự buổi Lễ Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam đầy đủ và đúng giờ./.


Tác giả: Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc