Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục, công tác phân luồng sau tốt nghiệp trung học cơ sở, công tác thi trung học phổ thông quốc gia và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục, phân luồng sau tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2016 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018” dành cho khối phòng giáo dục và đào tạo vào ngày 03 tháng 11 năm 2017 và “Hội nghị tổng kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục, công tác thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2016 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018” dành cho các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên vào ngày 10 tháng 11 năm 2017.

 

Sau đây là một số hình ảnh:

 
 


Tác giả: Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Liên kết bài viết gốc