Căn cứ theo kế hoạch năm học 2017 – 2018 của Bậc học mầm non; Phòng Giáo dục mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bồi dưỡng thực hành chuyên đề: “Tổ chức các hoạt động Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non” tại các trường:
mầm non Thành phố, mầm non Bến Thành Quận 1; mầm non 6 Quận 3; mầm non Sao mai 12 Quận 4; mầm non Hoa Mi 3 Quận 5; mầm non 19/5 Quận 8; mầm non Măng non 1 Quận 10; mầm non 15 Quận 11; mầm non Anh Đào quận Gò Vấp, mầm non Hoa Phượng 1 huyện Bình Chánh. Thời gian từ ngày 07 tháng 11 đến ngày 09 tháng 11 năm 2017.

Liên kết bài viết gốc