Cập nhật: 14:1, 16/11/2017 Lượt đọc: 105

Thực hiện kế hoạch số 600/KH-BGDĐT ngày 28/6/2017 về tổ chức Hội thảo đánh giá 3 năm triển khai cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh do Vụ GDMN, Bộ GD&ĐT tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung như sau:
Tham dư Hội thảo, dự các hoạt động làm quen tiếng Anh tại trường Mầm non 19/5 và mầm non Thành phố. Thời gian từ ngày 14/11 đến 15/11/2017

Liên kết bài viết gốc