Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018,
ngày 30 tháng 11 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn
chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 46 và triển khai Quyết định thành
lập 17 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non gồm các trường:

1

Mầm non 3, Quận 4

2

Mầm non 6, Quận 4

3

Mầm non 8, Quận 4

4

Mầm non 3, Quận 5

5

Mầm non Bình Minh, Quận 8

6

Mầm non Bông Hồng, Quận 8

7

Mầm non Vàng Anh, Quận 8

8

Mầm non Phường 4, Quận 11

9

Mầm non Bông Hồng, Quận 12

10

Mầm non tư thục Hoa Hồng, Quận 12 (NCL)

11

Mầm non Sơn Ca 4, Quận 12

12

Mầm non Việt Anh, Quận 12 (NCL)

13

Mầm non 2, quận Bình Thạnh

14

Mầm non 7A, quận Bình Thạnh

15

Mầm non An Nhơn, quận Gò Vấp

16

Mầm non Vườn Hồng, quận Tân Bình

17

Mầm non dân lập Ánh Sáng, quận Tân Bình (NCL)

 

Dưới đây là một số hình ảnh buổi tập huấn:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Liên kết bài viết gốc