KÍnh mời Ủy viên Ban Chấp hành và Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục Thành phố tham dự Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Thành phố Khóa X – nhiệm kỳ 2012 – 2017. – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc