Sáng ngày 5 tháng 12 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non Tuổi Ngọc, mầm non Mạ Non huyện Nhà Bè đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe các Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm có:

   Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh:

 1. Bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
 2. Bà Nguyễn Thị Gái – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Thành phố;
 3. Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
 4. Bà Mai Yến Hằng – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

   Cùng với các thành viên trong đoàn kiểm tra theo Quyết định.

   Về phía huyện Nhà Bè:

 1. Ông Bùi Hòa An – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân;
 2. Ông Phùng Văn Tín – Phó Trưởng phòng Y tế;
 3. Ông Lê Quốc Khanh – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị trấn Nhà Bè;
 4. Bà Trần Thị Bích Nhung – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Xuân;
 5. Bà Lê Thị Oanh – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
 6. Bà Nguyễn Thị Bích Nga – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
 7. Bà Đào Ngọc Bích – Trưởng ban đại diện Cha mẹ học sinh trường mầm non Tuổi Ngọc;
 8. Ông Nguyễn Chí Công – Trưởng ban đại diện Cha mẹ học sinh trường mầm non Mạ Non;
 9. Bà Dương Minh Lan – Hiệu trưởng trường mầm non Tuổi Ngọc;
 10. Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan – Hiệu trưởng trường mầm non Mạ Non;

    Cùng các chuyên viên các phòng ban, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu nhà trường, ban chấp hành công đoàn, Chi đoàn, kế toán, văn thư, tổ trưởng chuyên môn trường mầm non huyện Nhà Bè.

Một số hình ảnh của buổi làm việc:

 

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc