Đến tham dự buổi lễ có sự hiện diện:

   Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh:

 1. Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
 2. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non;

   Về phía Quận 10:

 1. Ông Phan Văn Thoại – Chủ tịch Hội đồng nhân dân;
 2. Ông Bùi Thế Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;
 3. Bà Nguyễn Thị Yến Hương   – Phó Trưởng Ban tuyên giáo Quận Ủy
 4. Bà Nguyễn Thị Kim Uyên    – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
 5. Bà Phạm Thị Minh Hiền      – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
 6. Bà Trần Thị Thanh Thủy     – Nguyên Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
 7. Bà Nguyễn Thị Thu Hương  – Bí thư Đảng ủy Phường 13;
 8. Bà Đào Thị Nguyệt Thủy     – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 13;
 9.  Ông Bùi Và                         – Phó Chủ tịch Hội khuyến học Phường 13;
 10. Ông Trần Đức Thắng      -Trưởng Ban Đại diện Cha mẹ học sinh;
 11. Bà Trần Thị Kim Quyên  – Hiệu trưởng trường Mầm non Phường 13;   

Cùng các chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10, ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên, học sinh trường Mầm non Phường 13, đại diện ban ngành đoàn thể Phường 13, Cấp ủy chi bộ khu phố 6; Hội khuyến học Phường 13, đại diện ban giám hiệu các trường mầm non, tiểu học, trung học, trường Bồi dưỡng giáo dục, trường chuyên biệt thuộc Quận 10.

    Một số hình ảnh của buổi lễ:

          


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc