Thực
hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, ngày 15 tháng 12 năm 2017, Sở Giáo
dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài
đợt 47 và triển khai Quyết định thành lập 16 đoàn đánh giá ngoài cơ sở
giáo dục phổ thông gồm các trường:

 

TT

TÊN TRƯỜNG

1

Tiểu học Khai Minh, Quận 1

2

Tiểu học Trương Công Định, Quận 6

3

Tiểu học Bùi Minh Trực, Quận 8

4

Tiểu học Lý Nhân Tông, Quận 8

5

Tiểu học Trương Định, Quận 10

6

Tiểu học Lê Thị Riêng, Quận 10

7

Tiểu học Kim Đồng, quận Gò Vấp

8

Tiểu học Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú

9

Tiểu học Đào Sơn Tây, quận Thủ Đức

10

Tiểu học Võ Văn Vân, huyện Bình Chánh

11

Trung học cơ sở Phan Sào Nam, Quận 3

12

Trung học cơ sở Quang Trung, Quận 4

13

Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, Quận 4

14

Trung học cơ sở Nguyễn Thị Thập, Quận 7

15

Trung học cơ sở Rạng Đông, quận Bình Thạnh

16

Trung học cơ sở Yên Thế, quận Bình Thạnh

 

Dưới đây là một số hình ảnh buổi tập huấn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Liên kết bài viết gốc