Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018,
ngày 28 tháng 12 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn
chuyên sâu công tác đánh giá ngoài đợt 48 và triển khai Quyết định thành
lập 16 đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục mầm non gồm các trường:

 

1

Mầm non Đô rê mon, Quận 6 (NCL)

2

Mầm non Việt, Quận 6 (NCL)

3

Mầm non Tân Mỹ, Quận 7

4

Mầm non Long Bình, Quận 9

5

Mầm non Bé Ngoan, Quận 12

6

Mầm non Hoa Hồng Nhỏ, quận Bình Tân (NCL)

7

Mầm non Hoa Phượng, quận Bình Tân

8

Mầm non Hoa Sen, quận Bình Tân (NCL)

9

Mầm non Lê Thành, quận Bình Tân (NCL)

10

Mầm non Trúc Xanh, quận Bình Tân (NCL)

11

Mầm non 21, quận Bình Thạnh

12

Mầm non Bảo Bảo, quận Tân Phú (NCL)

13

Mầm non tư thục Trúc Huy, quận Tân Bình (NCL)

14

Mầm non Hiền Minh, quận Tân Bình (NCL)

15

Mầm non Hướng Dương, quận Thủ Đức (NCL)

16

Mầm non An Thới Đông, huyện Cần Giờ

 

Dưới đây là một số hình ảnh buổi tập huấn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Liên kết bài viết gốc