SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

 

 

BẢN TIN

Hội nghị Sơ kết học kỳ I và định hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017 – 2018

Giáo dục thường xuyên

 

 

Ngày 26 tháng 01 năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và định hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017 – 2018 Giáo dục thường xuyên.

Tham dự Hội nghị gồm có:

– Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ trì hội nghị;

– Lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện;

– Lãnh đạo các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trường có phân hiệu bổ túc văn hoá.

Mở đầu hội nghị, ông Hồ Phú Bạc –Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua báo cáo sơ kết học kỳ I và định hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017 – 2018 Giáo dục thường xuyên; tiếp theo là phát biểu thảo luận của các đơn vị tham dự hội nghị;

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của Phòng Giáo dục thường xuyên trong tổ chức Sơ kết học kỳ I và định hướng học kỳ II năm học 2017 – 2018, ghi nhận những phát biểu tâm huyết của các đơn vị tham dự hội nghị. Đồng thời đồng chí cũng chỉ đạo trong thời gian tới các đơn vị cần quan tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các trung tâm giáo thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, phân hiệu bổ túc văn hóa cần quan tâm công tác xây dựng nề nếp, quản lý điều hành đơn vị, nhất là công tác nhân sự, tài chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý để cập nhật những chỉ đạo mới nhất của các cấp; củng cố, xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dạy văn hóa và dạy nghề phù hợp với thực tiễn địa phương;

2. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện cần tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận, huyện tháo gỡ những khó khăn cho các trung tâm học tập cộng đồng về cơ sở vật chất, nhân sự, tài chính; các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cần hỗ trợ các trung tâm học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin đưa tài liệu nghiên cứu học tập lên mạng nhằm nâng cao dạy học trực tuyến, góp phần xây dựng thành phố thông minh;

 3. Cần có số liệu cụ thể từng độ tuổi 15 đến 35, 35 đến 60, trong đó lưu ý đối tượng người dân nhập cư để làm tốt công tác xóa mù chữ – giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ./.

 

Hình ảnh đính kèm:

Hình 1: Phát biểu của đồng chí Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Hình 2: Báo cáo Sơ kết của đồng chí Hồ Phú Bạc, Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên

Hình 3: Phát biểu thảo luận của đại biểu dự hội nghị

Hình 4: Các đại biểu tham dự hội nghị


Tác giả: Phòng GDTX

Liên kết bài viết gốc