Hội nghị đã được nghe các báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 cấp Tiểu học, báo cáo việc thực hiện tiến độ xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập và quốc tế và báo cáo sơ kết việc thực hiện Quyết định 448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung đổi mới chuyên môn, mạnh dạn áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, đồng thời khuyến khích các đơn vị tiếp tục đổi mới ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

Hội nghị cũng tổ chức tri ân và chia tay hai cán bộ lãnh đạo đến tuổi theo chế độ là Thầy Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM và Thầy Phan Thành Lập – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân.

Một số hình ảnh trong hội nghị:

 

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hội nghị

 

Ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học

Báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 cấp tiểu học

 

Bà Huỳnh Thị Kim Trang – Phó Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học

Báo cáo việc thực hiện tiến độ xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập và quốc tế

 

Ông Hoàng Trường Giang – Phó trưởng phòng Giáo dục Tiểu học

Báo cáo sơ kết việc thực hiện Quyết định 448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

Khen thưởng cho các đơn vị – cá nhân đã có thành tích tốt 

trong việc thực hiện Quyết định 448/QĐ-UBND 

 

Chia tay Thầy Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM

và Thầy Phan Thành Lập – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân


Tác giả: Phòng Tiểu Học

Liên kết bài viết gốc