ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                             Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

     Số :  36  /TM-GDĐTTTr               Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

 

THƯ MỜI

 

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:

Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông (Theo danh sách đính kèm)

 

  Đến tham dự cuộc họp thu thập thông tin về Công ty Cổ phần Kết nối Văn hóa Việt tổ chức hoạt động tư vấn du học, tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại các trường THPT trên địa bàn TPHCM.

 

  Thời gian: 9g00, thứ tư ngày 07/02/2018

 

  Địa điểm: Hội trường 2.1 Sở Giáo dục và Đào tạo 

  (Số 66 – 68 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1)

 

  Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị cử đúng thành phần tham dự và đúng giờ./.

 

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VP, TTr.

                                                                                                        TL. GIÁM ĐỐC                  

 

                                                                                    CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                                          

 

                                                                                                                Đã ký

 

 

                                                                                                        Đỗ Minh Hoàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

Các trường THPT tham dự cuộc họp theo Thư mời số: 36 /TM-GDĐT-TTr    ngày 02  tháng 02  năm 2018

 

 

STT

TÊN TRƯỜNG

 

GHI CHÚ

1

THPT Phan Đăng Lưu

 

2

THPT Tạ Quang Bửu

 

3

THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

 

4

THPT Hoa Sen

 

5

THPT Ernst Thalmann

 

6

THPT Giồng Ông Tố

 

7

THPT Thạnh Lộc

 

8

THPT Lê Quý Đôn

 

9

THPT Hàn Thuyên

 

10

THPT Võ Thị Sáu

 

11

THPT Lê Thánh Tôn

 

12

THPT Nguyễn Hữu Huân

 

13

THPT Bình Chánh

 

14

THPT Bùi Thị Xuân

 

15

THPT Thanh Bình

 

16

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

 

17

THPT Hùng Vương

 

18

THPT Tân Túc

 

19

THPT Bình Phú

 

20

THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

 

21

THPT Mạc Đĩnh Chi

 

22

THPT Hoàng Hoa Thám

 

23

THPT Trần Khai Nguyên

 

24

THPT Phú Nhuận

 

25

THPT Marie Curie

 

26

THPT Trường Chinh

 

27

THPT Nguyễn Chí Thanh

 

28

THPT Nguyễn Thái Bình

 

29

THPT Trần Phú

 

30

THPT Nguyễn Trãi

 

31

THPT Nguyễn Du

 

32

THPT Nguyễn Hiền

 

33

THPT Nguyễn Hữu Thọ

 

34

THPT Trần Văn Giàu

 

35

THPT Lương Văn Can

 

36

THPT Gò Vấp

 

37

THPT Phước Long

 

38

THPT Trần Hưng Đạo

 

39

THPT Nguyễn Tất Thành

 

40

THPT Nguyễn Thị Diệu

 

41

THPT Nguyễn Công Trứ

 

42

THPT Hiệp Bình

 

43

THPT Tây Thạnh

 

44

THPT Tân Phong

 

45

THPT Nguyễn Văn Linh

 

46

THCS-THPT Trương Vĩnh Ký

 

47

THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm

 

48

THPT Ngô Quyền

 

49

THPT Hồng Đức

 

50

THPT Thủ Đức

 

51

THPT Nguyễn Huệ

 

52

THPT Trưng Vương

 

53

THPT Ngô Gia Tự

 

54

THPT Lê Minh Xuân

 

55

THCS-THPT Tân Phú

 

56

THPT Trần Quang Khải

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Thanh Tra

Liên kết bài viết gốc