Cập nhật: 9:50, 4/2/2018 Lượt đọc: 64

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2017 – 2018 của bậc học mầm non; Phòng Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017-2018.

Liên kết bài viết gốc