Tập huấn chuyên sâu công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông (đợt 52). – Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Liên kết bài viết gốc