Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm; Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01-12-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ảnh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24-11-2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15 tháng 3 năm 2018, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm; Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01-12-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ảnh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24-11-2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

– Về phía Khách mời:

+ Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

– Về phía Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Đồng chí Nguyễn Huỳnh Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở.

+ Đồng chí Bùi Thị Diễm Thu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo; Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các đảng bộ, chi bộ ở 29 cơ sở đảng trực thuộc; đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, báo cáo viên Hội  nghị

 

 

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở, báo cáo viên Hội nghị

 

 


Tác giả: VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc