Thự hiện Quyết định số 1476-QĐNS/TU ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về việc chuẩn y bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

              Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về việc chuẩn y bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

             1. Đồng chí Võ Long Triều, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

             2. Đồng chí Hoàng Trường Giang, Phó Trưởng Phòng Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

 

 

Đồng chí Lê Văn Dần và đồng chí Tạ Thị Minh Thư – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở trao Quyết định 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc