Căn cứ theo kế hoạch năm học 2017 – 2018 của Bậc học mầm non; Phòng Giáo dục mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bồi dưỡng chuyên đề: “Tổ chức giờ ăn cho trẻ”tại các trường: MN Hoa Hồng Quận 7; Mầm non Quận-Quận 11; MN Măng Non 1 Quận10; MN Trường Thạnh-Quận 9; Mầm non 13-quận Bình Thạnh; MN Xuân Thới Đông huyện
Hóc Môn; MN Hương Sen, quận Bình Tân; MN Đồng Xanh-huyện Nhà Bè.
Thời gian từ ngày 19 tháng 03 đến ngày 20 tháng 03 năm 2017.

Liên kết bài viết gốc