Thực hiện Kế hoạch số 829/KH-GDĐT-TC ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Sơ kết 05 năm thực hiện công tác phân cấp tuyển dụng đối với các đơn vị trực thuộc. Nhằm đánh giá mặt mạnh, mặt yếu trong công tác tổ chức tuyển dụng của các đơn vị được phân cấp từ đó đề ra các giải pháp giúp các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện công tác tuyển dụng, làm cơ sở để tiếp tục mở rộng đối tượng được phân cấp tuyển dụng hướng tới giao quyền tự chủ về công tác phát triển, quản lý đội ngũ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.
Sáng ngày 29/3/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm công tác phân cấp tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng đối với các đơn vị trực thuộc và hướng dẫn tổ chức công tác tuyển dụng đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Tham dự hội nghị có thủ trưởng và cán bộ phụ trách công tác tổ chức của 21 đơn vị đã được phân cấp tuyển dụng và 06 đơn vị dự kiến được phân cấp tuyển dụng trong năm học tới. Hội nghị đã thông qua báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện công tác phân cấp tuyển dụng đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và phần trình bày  tham luận của trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM và trường Mầm non Thành phố là 02 trong 21 đơn vị đã được phân cấp tuyển dụng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ông Nguyễn Huỳnh Long – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ đánh giá cao kết quả công tác tuyển dụng của các đơn vị đã được phân cấp đồng thời xác định chủ trương phân cấp tuyển dụng đối với các đơn vị nhằm gắn thẩm quyền tuyển dụng với thẩm quyền sử dụng đội ngũ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập, từng bước thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại mà báo cáo đã nêu, thực hiện nghiêm quy định của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân Thành phố về không thực hiện chế độ hợp đồng lao động làm việc công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập; sử dụng hết định mức biên chế số người làm việc được giao căn cứ theo đề án vị trí việc làm của đơn vị. Kết quả của hội nghị là cơ sở để phòng Tổ chức Cán bộ tiếp tục tham mưu trình Giám đốc mở rộng đối tượng được phân cấp tuyển dụng đến các trường theo mô hình trường chuyên, trường tiên tiến…

Một số hình ảnh tại Hội nghị:      

 

 

Ông: Võ Long Triều – Phó trưởng phòng TCCB trình bày báo cáo Sơ kết

 

 

Đại diện trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM trình bày tham luận

 

Ông: Nguyễn Huỳnh Long – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy,

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ kết luận Hội nghị Sơ kết.

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc