Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018, ngày 13/04/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuyên đề cấp Thành phố bộ môn tiếng Anh tiểu học cho chuyên viên, giáo viên tiếng Anh của 24 quận huyện tại trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính, Quận Tân Phú với nội dung “Phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo hướng giao tiếp trong hoạt động nhóm”.

Liên kết bài viết gốc