Căn cứ theo kế hoạch năm học 2017 – 2018 của Bậc học mầm non; Phòng Giáo dục mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bồi dưỡng chuyên đề: “Tổ chức các hoạt động phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội” tại các trường: MN 19/5 thành phố; MN 20/10 Quận 1; MN 6 Quận 3; MN Vàng Anh Quận 5; MN Tân Kiểng Quận 7; MN 19/5 Quận 10; MN 14 quận Tân Bình; MN Hạnh Thông Tây quận Gò Vấp; MN Thủy Tiên 2 huyện Bình Chánh
Thời gian từ ngày 12 tháng 04 đến ngày 13 tháng 04 năm 2018.

Liên kết bài viết gốc