Kính gửi:

               – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

               – Hiệu trưởng Trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học.

Thư mời số 100/TM-GDĐT-VP ngày 26/4/2018 của Sở GDĐT về dự tập huấn Robotacon bảng A năm 2018.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

 

Xem thêm thông báo về đăng ký dự thi tại liên kết: http://hcm.edu.vn/thong-bao/dang-ky-du-thi-va-the-le-cuoc-thi-robotacon-bang-a-lan-thu-6-nam-2018-c41000-59907.aspx

 


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc