Căn cứ theo kế hoạch năm học 2017 – 2018 của Bậc học mầm non; Phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp giao ban lãnh đạo Phòng GD & ĐT quận, huyện phụ trách bậc học Mầm non năm 2017-2018 nhằm nhận định một số công việc đã thực hiện cũng như định hướng cho công tác Chăm sóc Giáo dục trẻ mầm non trong những tháng tới.

Thành phần tham dự

     Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Bà Trương Thị Việt Liên – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

3. Bà Nguyễn Từ Dũ – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non.

    Về phía các quận, huyện:

Lãnh đạo phụ trách Bậc học Mầm non;

– Chuyên viên phòng giáo dục và Đào tạo;

       – Ban chất lượng Bậc học mầm non;

       – Hiệu trưởng trường Mầm non trực thuộc.

Một số hình ảnh của buổi họp:                      


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc