Kính gửi :  

                 – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;

                 – Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các quận, huyện;

                 – Giám đốc Trung tâm KTTH-HN các quận, huyện.

Chi tiết thư mời Số 105/TM-GDĐT-VP về họp triển khai thi Nghề phổ thông cấp THCS trong tập tin đính kèm.

 


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc