Cập nhật: 16:11, 14/5/2018 Lượt đọc: 307

Sáng ngày 09 tháng 5 năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non 7A quận Bình Thạnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe các Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và tiến hành việc kiểm tra thực tế, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định.

Liên kết bài viết gốc