1/- Thời gian cập nhật giáo viên người nước ngoài: khi có sự thay đổi về thời hạn giấy phép lao động của giáo viên

2/- Mẫu hồ sơ cập nhật giáo viên người nước ngoài:

  a. Tờ trình đăng ký, cập nhật danh sách giáo viên người nước ngoài : Tải về

b. Mẫu đăng ký/ cập nhật danh sách giáo viên Tải về (Xem mã trung tâm ở Sheet 2 trong file)

  c. Bản sao giấy phép lao động (Với các trường hợp có giấy hẹn của Sở LĐ-TB-XH thì nộp bản sao giấy hẹn) có công chứng của các giáo viên cập nhật.

e. Bản sao bằng cấp, chứng chỉ của các giáo viên cần cập nhật (Đóng dấu tròn xác nhận của công ty/trung tâm).

  Lưu ý: 

  – Tờ trình và danh sách in rời, không đóng cuốn chung với các tài liệu đính kèm;

  – Khi gửi hồ sơ, cần gửi kèm file excel về địa chỉ Email: nmthoang.sgddt@tphcm.gov.vn

3/- Hướng dẫn nộp hồ sơ:

  – Hồ sơ gồm các thành phần như mục (2) nêu trên, mỗi thứ 1 (một) bản, ngoài ra không thêm gì khác (Riêng đối với các công ty lần đầu tiên đăng ký, cần nộp thêm một bộ bản sao các hồ sơ pháp lý thành lập công ty, trung tâm có công chứng)

  – Hồ sơ cho vào túi nhựa trong, dễ mở, không dán kín, không niêm phong.

  – Hồ sơ gửi tại tủ công văn của Phòng Giáo dục Tiểu học (Cạnh bàn tiếp dân).

4/- Báo cáo định kỳ: các đơn vị vui lòng download mẫu báo cáo theo link và báo cáo đúng thời hạn

  Mẫu báo cáo định kỳ Tải về

  – Báo cáo định kỳ được gửi vào cuối học kỳ 1 và cuối học kỳ 2, sau khi đã có số liệu thống kê.

– Báo cáo gửi cả bản in về Phòng Giáo dục Tiểu học và file Excel về địa chỉ email trên.

5/- Danh sách các công ty/ trung tâm:

STT

Tên Công ty/ Trung tâm

Danh sách giáo viên

Ngày cập nhật

Ghi chú

1

Công ty TNHH TM&DV Châu Gia

Trung tâm NN Á Lan Đại

Xem danh sách

06/12/2019

 

2

Công ty TNHH Đầu tư GD Hợp tác Việt Mỹ

Trung tâm Anh ngữ Thực hành

Xem danh sách

06/12/2019

 

3

Công ty TNHH Giáo dục AVS

Trung tâm NN Âu Mỹ Úc

Xem danh sách

04/02/2021

 

4

Công ty TNHH IALC Việt Nam

Trung tâm Anh ngữ Bảo An Nhiên

Xem danh sách

06/03/2020

 

5

Công ty TNHH TV ĐT Bắc Mỹ Anh

Trung tâm NN Bắc Mỹ Anh

Xem danh sách

03/02/2021

 

6

Trường anh ngữ ICAN

Trung tâm NN Cam

Xem danh sách

07/01/2021

 

7

Công ty CP Tư vấn ĐT Trí Việt

Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn Phú Mỹ Hưng

Xem danh sách

14/10/2019

 

8

Công ty TNHH Đầu tư GD Rainbow

Trung tâm NN Công tước

Xem danh sách

22/09/2020

 

9

Công ty TNHH PTĐTGD Thành Công

Trung tâm NN Công Thành

Xem danh sách

02/02/2021

 

10

Công ty CP Major Education

Trung tâm Anh ngữ Chuyên Anh

Xem danh sách

25/01/2021

 

11

Công ty TNHH Do Your Best

Trung tâm Anh ngữ Do Your Best

Xem danh sách

07/08/2019

 

12

Công ty TNHH NN Cambridge

Trung tâm Anh ngữ Đại Á

Xem danh sách

07/08/2019

 

13

Công ty TNHH The Đông Tây

Trung tâm NN Đông Tây Âu

Xem danh sách

05/01/2021

 

14

Công ty CP Trung tâm Anh ngữ GEMS

Trung tâm NN Thế giới phẳng

Xem danh sách

05/02/2021

 

15

Công ty TNHH Giáo dục Ngày nay

Trung tâm NN Giáo dục Ngày nay

Không báo cáo

định kỳ

16

Công ty TNHH Hệ thống trường Việt Mỹ

Trung tâm NN-TH Hệ thống Việt Mỹ

Xem danh sách

22/12/2020

 

17

Công ty CP ĐTGD Cleverlearn

Trung tâm NN Học thông minh

Xem danh sách

27/11/2020

 

18

Công ty TNHH MTV PTGD Ngôn ngữ

Trung tâm Anh ngữ Học với nhau

Xem danh sách

21/01/2021

 

19

Công ty TNHH Anh ngữ ALS

Trung tâm Anh ngữ Hội liên Úc

Xem danh sách

11/09/2020

 

20

Công ty TNHH ILA Việt Nam

Trung tâm Anh ngữ ILA

Xem danh sách

02/02/2021

 

21

Công ty CP Giáo dục I-Smart

Trung tâm Anh ngữ I-Smart

Xem danh sách

08/03/2021

 

22

Công ty TNHH Anh ngữ Kết nối

Trung tâm Anh ngữ Kết nối

Xem danh sách

21/10/2020

 

23

Công ty CP Giáo dục GELA

Trung tâm Anh ngữ Kết nối thế giới

Xem danh sách

31/12/2020

 

24

Công ty TNHH MTV PTGD Compa

Trung tâm NN Kim chỉ nam (Compass)

Xem danh sách

08/02/2021

 

25

Công ty TNHH TM&DV Tri Linh

Trung tâm NN Liên lục địa (I-CLC)

Xem danh sách

21/01/2021

 

26

Công ty TNHH GD Đầu tư Việt

Trung tâm NN Liên Úc

Xem danh sách

02/01/2019

 

27

Công ty TNHH Việt Thái Dương

Trung tâm NN Liên Việt Anh

Xem danh sách

10/11/2020

 

28

Công ty TNHH ĐT&DV Minh Khang

Trung tâm Anh ngữ Minh Khang

Xem danh sách

22/10/2019

 

29

Công ty TNHH Tư vấn GD Nhân Mỹ

Trung tâm Anh ngữ Nam Mỹ

Xem danh sách

01/10/2019

 

30

Công ty TNHH ĐT&PTGD Tài Trí Việt

Trung tâm Anh ngữ Năng động Việt

Xem danh sách

06/03/2020

 

31

Công ty TNHH Tư vấn GD Hưng Thịnh

Trung tâm NN Không gian xanh

Xem danh sách

03/09/2019

 

32

Công ty TNHH PTGD Vương Quốc Anh

Trung tâm Anh ngữ Ngôi sao Việt Mỹ

   

Không báo cáo

định kỳ

33

Công ty GD Quốc tế VinaLearn

Trung tâm NN Nhịp sống trẻ

Xem danh sách

17/09/2020

 

34

Trung tâm Anh ngữ Phú Long

Xem danh sách

24/08/2020

 

35

Công ty TNHH NN-TH Quốc tế Mỹ

Trung tâm NN Quốc tế Mỹ

Xem danh sách

10/11/2020

 

36

Công ty CP PTGD Việt Nam VPBox

Trung tâm NN Quốc Thịnh

Xem danh sách

25/06/2020

 

37

Công ty TNHH GD Thiên Ân Phúc

Trung tâm NN Sao Mai

Xem danh sách

13/11/2020

 

38

Công ty TNHH GD-ĐT Mercury

Trung tâm Anh ngữ Sao Thuỷ

Xem danh sách

03/02/2021

 

39

Công ty TNHH CNTT-ĐT nghề Tín Trung Sao Việt

Trung tâm NN Sao Việt

Xem danh sách

21/01/2021

 

40

Trung tâm NN Tân Văn

Xem danh sách

08/10/2018

 

41

Công ty TNHH Đầu tư và PTGD EA

Trung tâm NN-TH Tích Hợp

Xem danh sách

19/09/2019

 

42

Công ty TNHH MTV TMDV&ĐT AN Thông Minh

Trung tâm Anh ngữ Tiên Phong

Xem danh sách

22/12/2020

 

43

Công ty CP TMDVGD & ĐT Thiên Tài

Trung tâm NN TIM

Xem danh sách

30/10/2020

 

44

Công ty TNHH GD Quốc tế Thần Đồng Việt

Trung tâm NN Thần Đồng Việt

Xem danh sách

06/01/2020

 

45

Công ty TNHH Giải pháp GD IES

Trung tâm NN Trí Anh

Xem danh sách

02/02/2021

 

46

Công ty CP DV GD Trí Đức

Trung tâm NN Trí Đức

Xem danh sách

04/12/2020

 

47

Công ty TNHH ĐT&PT Nguồn nhân lực Byan

Trung tâm NN Trí Việt

Xem danh sách

12/08/2020

 

48

Công ty CP E-Study School

Trung tâm Anh ngữ Trực tuyến E-Study

Xem danh sách

12/10/2020

 

49

Công ty CPGD Nhân Văn Đại Việt

Trung tâm NN Văn Phong

Xem danh sách

25/01/2021

 

50

Công ty TNHH GD Việt Đăng Quang

Trung tâm NN Việt Đăng Quang

Xem danh sách

12/08/2020

 

51

Công ty CP GD Ivyprep

Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ

Xem danh sách

04/10/2018

 

52

Tổ chức GD-ĐT Apollo Việt Nam

Trung tâm Anh ngữ Apollo

Xem danh sách

27/11/2020

 

53

Công ty CP AMA Việt Nam

Trung tâm Anh ngữ AMA

Xem danh sách

09/06/2020

 

54

Công ty CP Quốc tế Anh văn Hội Việt Mỹ

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ

Xem danh sách

19/09/2019

 

55

Công ty CP Đào tạo Quốc tế Cali

Trung tâm NN Thiên Hà

Xem danh sách

03/02/2021

 

56

Công ty CP Trung tâm Anh ngữ Anh Mỹ Anh

Trung tâm Anh ngữ ABCC

Xem danh sách

06/01/2020

 

57

Công ty TNHH Á Mỹ Anh

Trung tâm NN Âu Mỹ Anh

Xem danh sách

17/09/2020

 

58

Công ty TNHH Anh ngữ Mỹ Anh AEC

Trung tâm Anh ngữ Mỹ Anh

Xem danh sách

28/12/2020

 

59

Công ty TNHH E&D Việt Nam

Trung tâm NN Dyned

Xem danh sách

04/12/2020

 

60

Công ty TNHH MTV Everlight

Trung tâm NN Everlight

Xem danh sách

09/06/2020

 

61

Công ty TNHH DV GD Tư vấn Du học Tài Năng Việt

Trung tâm NN Tài Năng Việt

Xem danh sách

22/12/2020

 

62

Công ty TNHH Đào tạo Hiệp Phát Hưng

Xem danh sách

04/09/2020

 

63

Công ty TNHH Hiệp Trí Thành

Cơ sở Anh ngữ Ánh Sao

Xem danh sách

02/03/2020

 

64

Công ty TNHH Tư vấn và GD Bbrothers

Xem danh sách

10/11/2020

 

65

Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam

Trung tâm NN Đại Trường Phát

Xem danh sách

05/02/2021

 

66

Công ty TNHH GD-ĐT IeltsPower

Trung tâm NN Sức Mạnh

Xem danh sách

06/01/2020

 

 67

Công ty TNHH Tin học Trí Đức

Trung tâm NN-TH Trí Đức Đại Việt

 Xem danh sách  25/11/2020  
 68

 Công ty TNHH Trâm Nguyễn Hoàng

Trung tâm NN Hoàng Việt

 Xem danh sách  30/11/2020  
 69

Công ty CP Giáo dục Right Way

Trung tâm NN Đúng Hướng

 Xem danh sách  02/02/2021  
70

Công ty CP GD và truyền thông Quốc tế Restart

Trung tâm NN Mai Lâm

  Xem danh sách 25/01/2021  
71

Công tyTNHH Hợp tác Đào tạo Anh Ngữ Intergrate

Trung tâm Anh ngữ Intergrate

 Xem danh sách  18/02/2021  


Tác giả: Phòng Giáo dục Tiểu học

Liên kết bài viết gốc