Thực hiện kế hoạch năm học 2017 – 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi “Sáng tác ảnh” cấp Thành phố lần XI cho học sinh cấp Trung học (công văn số 4667/KH-GDĐT-TrH ngày 15/12/2017).

             Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời:

              – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện;

              – Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;

              – Hiệu trưởng trường phổ thông có nhiều cấp học.

            Tham dự Lễ tổng kết và trao giải Hội thi “Sáng tác ảnh” lần XI cấp Thành phố dành cho học sinh Trung học năm học 2017 – 2018.

            Thời gian      :  07 giờ 30, Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2018.

             Địa điểm        :  Hội trường Thảo Cầm Viên, Sài Gòn

             (Số 2B Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1).

                Trân trọng kính mời./.


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc