Cập nhật: 11:9, 11/6/2018 Lượt đọc: 52

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:
– Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;
– Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở có bếp ăn tập thể – suất ăn công nghiệp.

Liên kết bài viết gốc