Mời các Ông/ Bà Ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Khóa XI Nhiệm kỳ 2018 – 2023 dự Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc