Ø Về phía Lãnh đạo Tp
Hồ Chí Minh:

1.    
Bà Trần Hải Yến – Phó ban văn hóa xã hội,
 Hội đồng nhân dân;

2.    
Bà Bùi Thị Băng
 Tuyết – Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm
non Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ø
Về phía huyện Nhà Bè

3.    
Ông Trần Văn
Sáng – Ủy viên thường vụ, Trưởng ban dân vận huyện;

4.    
Bà Nguyễn
Trường Giang – Phó trưởng phòng LĐ&TBXH  huyện;

5.    
Bà Trần Thị Bích Nhung – Phó chủ tịch Ủy
ban nhân dân xã Phú Xuân;

6.    
Bà Lê Thị Uyên Phương – Chủ tịch hội phụ
nữ xã Phú Xuân;

7.    
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Chuyên viên tổ
mầm non;

Cùng Ban Giám hiệu, Chủ tịch công đoàn, Bí thư
chi đoàn, đội ngũ giáo viên, công nhân viên trường mầm non Mạ Non,  Hiệu trưởng các trường Mầm non, tiểu học, trung học thuộc huyện
Nhà Bè.

Một số hình ảnh của buổi
lễ


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc