Thành phần tham dự:

Ø
Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí
Minh:

        
Bà Lý Thị Sương – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

Ø
Về phía Quận 2:

        
Ông Huỳnh Thanh Khiết – Phó Chủ tịch HĐND Quận;

        
Ông Nguyễn Duy Quỳnh – Phó trưởng ban tuyên giáo quận ủy;

        
Ông Nguyễn Tấn Kiệt – Giám đốc trung tâm văn hóa quận;

        
Ông Hồ Thị Phước – Phó trưởng ban kinh tế – Xã hội;

        
Ông Trần Minh Sự – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận;

        
Ông Phạm Đinh Trung – Phó Chánh Văn phòng HĐND quận;

        
Bà Kiều Mỹ Chi – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

        
Ông Nguyễn Văn Hải – Phó Chủ tịch phường An Phú;

        
Ông Đỗ Tấn Sĩ – Giám đốc BQL ĐTXD Công trình quận;

        
Ông Hồ Thế Nam Phương – Phó Giám đốc công ty DVCI quận;

Cùng các chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo,
Ban Giám hiệu, tập thể sư phạm trường Mầm non Vườn Hồng, Hiệu trưởng các trường
Mầm non trong Quận 2 cùng tham dự.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI LỄ

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc