Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo
Tp Hồ Chí Minh:

1.  Bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

2.  Nguyễn Từ Dũ – Phó Trưởng phòng
Giáo dục Mầm non;

3. 
Ông
Lưu Thiên Đức –
Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục
Thành phố;

4.  Bà Bùi Thị Băng Tuyết – Chuyên viên
phòng Giáo dục Mầm non;

5. 
Phạm Hồng Châu – Chuyên viên Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng GD;

Về phía khách mời:

6.  Bà Trương
Thị Viêt Liên – Nguyên Trưởng phòng Giáo dục Mầm non.

Về phía Quận 9:

7. 
Ông
Nguyễn Ngọc Cường – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận;

8. 

Đặng Thị Thủy – Chủ tịch Hội phụ nữ Quận;

9. 

Nguyễn Thị Minh Mẫm – Chủ tịch Hội khuyến học;

10.Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng phòng Giáo
dục và Đào tạo

11. Ông Nguyễn Văn Quí – Phó Trưởng phòng Giáo dục
và Đào tạo

12. Bà Phan Thị Kim Duyên – Phó Trưởng phòng Giáo
dục và Đào tạo

13. Bà Nguyễn Thị Minh Thu – Phó Bí thư Đảng
ủy Phường Long Bình;

14. Ông Nguyễn Đăng Nhân – Phó
Chủ tịch UBND Phường Long Bình

15. Bà Bùi Thị Thu An – Chủ tịch Hội phụ nữ Phường Long Bình;

16. Ông Võ Văn Tấn Tài – Chủ
tịch Hội khuyến học Phường Long Bình:

Cùng
các chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 9, Ban Giám hiệu, Chủ tịch công
đoàn, Bí thư chi đoàn, đội ngũ giáo viên, công nhân viên trường mầm non Long
Bình, các Ông bà là Hiệu trưởng trường Mầm non, tiểu học, trung học thuộc Quận 9
.

Một số
hình ảnh của buổi lễ:

 

    


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc