Đến tham dự Hội nghị tổng kết công tác Chữ thập đỏ năm học 2017 – 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019. – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc