SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

 

 

BẢN TIN

Hội nghị Tổng kết năm học 2017– 2018 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

Ngoại ngữ – Tin học

 

Ngày 21 tháng 9 năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2017 – 2018 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 ngoại ngữ- tin học.

Tham dự Hội nghị gồm có:

– Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ trì Hội nghị;

– Lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện;

– Lãnh đạo trung tâm ngoại ngữ- tin học.

Mở đầu hội nghị, ông Hồ Phú Bạc – Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Tổng kết năm học 2017 – 2018 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 ngoại ngữ – tin học; tiếp theo là những ‎ý ‎ kiến  phát biểu tham luận của các đơn vị.

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận những đóng góp của các trung tâm ngoại ngữ, tin học cho ngành giáo dục Thành phố trong việc nâng cao trình độ dân trí, trình độ ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên và người lao động trên địa bàn Thành phố, đồng thời cũng nhắc nhở, chỉ đạo các trung tâm ngoại ngữ, tin học lưu ý:

– Quan tâm, định hướng và chú trọng giảng dạy 4 kỷ năng trong giảng dạy ngoại ngữ cho học viên, quan tâm hơn nữa việc dạy các môn khoa học bằng ngoại ngữ.

– Quan tâm công tác tuyển dụng giáo viên có đầy đủ năng lực và phẩm chất đạo đức.

– Lồng ghép giảng dạy kỹ năng sống cho học viên.

– Giảm thiểu tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các trung tâm ngoại ngữ, tin học, chống thương mại hóa giáo dục.

– Phối hợp với các ban ngành địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh những sai phạm của các trung tâm trong công tác chiêu sinh, quảng cáo không đúng theo quy định.

Tại Hội nghị Tổng kết năm học 2017 – 2018 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 ngoại ngữ – tin học, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tặng giấy khen cho 55 đơn vị có thành tích tốt trong năm học 2017 – 2018./.

Hình ảnh đính kèm:

 

 

 

Hình 1: Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Hình 2: Báo cáo Tổng kết của đồng chí Hồ Phú Bạc, Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên

Hình 3: Phát biểu tham luận tại hội nghị

Hình 4: Văn nghệ khai mạc hội nghị

Hình 5: Toàn cảnh hội nghị

Hình 6: Tặng giấy khen cho các trung tâm có thành tích tốt trong năm học 2017 – 2018.


Tác giả: Phòng GDTX

Liên kết bài viết gốc