Thư mời dự Hội nghị tổng kết công tác phối hợp hoạt động giữa Thành Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố giai đoạn 2013 – 2017 và triển khai chương trình liên tịch giai đoạn 2018 – 2020 – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc